Go to the page content

Какъв е индексът ми на телесна маса (ИТМ)?

Индексът на телесна маса (ИТМ) се изчислява на база тегло и ръст. Той не определя точно процента на телесните мазнини, но е лесен начин за оценка на позицията заемана в диапазона от здравословно до нездравословно тегло.

ИТМ е добра отправна точка за започване на разговор с лекар относно контрол на теглото, здравно състояние и възможности за терапия.

Важно е да отбележим, че ИТМ е достоверен метод за скрининг за повечето хора на възраст над 18 години. Но все пак той ни дава само приблизителна оценка, тъй като не взема предвид възрастта, етническата принадлежност, пола и телесната структура.

Калкулатор ИТМ

см
ft
in
кг
st
lb

ИТМ:

__

Оценка:

__

Поднормено тегло

Поднорменото тегло може да бъде признак за недостатъчен прием на храна или за здравословен проблем. Хората с поднормено тегло е препоръчително да говорят с лекуващия си лекар за допълнителен преглед и оценка.

Нормално тегло

Медицинските специалисти препоръчват да поддържате теглото си в този диапазон.

Предзатлъстяване

 * Терминът „предзатлъстяване“ до скоро беше класифициран като „наднормено тегло“ от Световната здравна организация (СЗО)

Хората, които попадат в тази категория, са изложени на риск от развитие на затлъстяване. Освен това при тези хора вероятността от поява на други здравословни проблеми или влошаване на съществуващите заболявания е по-голяма. Препоръчва се консултация с медицински специалист, специализиран в лечението на затлъстяването.

Американските и Европейските клинични препоръки за лечение на затлъстяването при възрастни дават два основни съвета към хората, които попадат в категорията предзатлъстяване.

На хората с ИТМ между 25,0 и 29,9, които нямат други здравословни проблеми, свързани с теглото (т.е. високо кръвно налягане или висок холестерол), се препоръчва да се хранят здравословно и да се опитат да поддържат повишена физическа активност с цел предотвратяване на по-нататъшно покачване на теглото.

За хора с ИТМ между 27,0 и 29,0, които имат придружаващи заболявания, вследствие на наднорменото тегло, се препоръчва да отслабнат чрез комбинация от промяна в начина на живот и лекарства за лечение на затлъстяването. Целта на тази препоръка е да се постигне намаляване на теглото и да се подобри здравето и качеството на живот.

Затлъстяване I степен

Хората с ИТМ 30 и повече най-вероятно страдат от затлъстяване, определено като анормално или прекомерно натрупване на мазнини, което би могло да навреди на здравето. Днес здравните организации признават затлъстяването за хронично заболяване, което може да бъде лекувано.

СЗО и другите здравни организации определят три степени на затлъстяване:

 Класификация на затлъстяването

 ИТМ

 I Степен

 30,0 – 34,9

 II Степен

 35,0 – 39,9

 III Степен

 Над 40

Различните степени на ИТМ отразяват ефекта, който излишните телесни мазнини имат върху здравето на човек, очакваната продължителност на живот и риска от развитие на придружаващи заболявания. С увеличение на ИТМ се увеличава и риска за някои заболявания.  

Препоръчва се хората с ИТМ 30 и повече да се консултират с медицински специалист, специализиран в лечението на затлъстяването, за да бъдат диагностицирани, да бъде направена оценка на риска и да бъде препоръчано подходящо лечение на затлъстяването и свързаните с теглото здравословни проблеми.

Основната цел на лечението на затлъстяването е не просто да се намали теглото, а цялостно подобряване на здравето и намаляване на риска от поява на придружаващи заболявания. Намаляването на теглото дори със скромните пет процента или повече, както и задържането на постигнатите резултати, води до цялостно подобряване на качеството на живот и същевременно значимо намалява риска от поява на проблеми, свързани с излишните килограми.

Съществуват редица варианти за лечение на затлъстяването, които са научно доказани и могат да бъдат препоръчани спрямо индивидуалните нужди, здравен статус и наличието или липсата на заболявания, свързани с теглото. Лечението може да включва комбинация от следните терапевтични възможности**:

* Бариатричната хирургия обикновено се препоръчва при хора с ИТМ над 35, които имат придружаващи заболявания, свързани с теглото. Обикновено се обмисля и като вариант при хора с ИТМ 40 или повече.

** Тази информация не може да замести консултация с медицински специалист. Допълнителни въпроси свързани със здравето следва да се насочват към лекуващия лекар или друг квалифициран здравен специалист.

Затлъстяване II степен

Хората с ИТМ 30 и повече най-вероятно страдат от затлъстяване, определено като анормално или прекомерно натрупване на мазнини, което би могло да навреди на здравето. Днес здравните организации признават затлъстяването за хронично заболяване, което може да бъде лекувано.

СЗО и другите здравни организации определят три степени на затлъстяване:

 Класификация на затлъстяването

 ИТМ

 I Степен

 30,0 – 34,9

 II Степен

 35,0 – 39,9

 III Степен

 Над 40

Различните степени на ИТМ отразяват ефекта, който излишните телесни мазнини имат върху здравето на човек, очакваната продължителност на живот и риска от развитие на придружаващи заболявания. С увеличение на ИТМ се увеличава и риска за някои заболявания.  

Препоръчва се хората с ИТМ 30 и повече да се консултират с медицински специалист, специализиран в лечението на затлъстяването, за да бъдат диагностицирани, да бъде направена оценка на риска и да бъде препоръчано подходящо лечение на затлъстяването и свързаните с теглото здравословни проблеми.

Основната цел на лечението на затлъстяването е не просто да се намали теглото, а цялостно подобряване на здравето и намаляване на риска от поява на придружаващи заболявания. Намаляването на теглото дори със скромните пет процента или повече, както и задържането на постигнатите резултати, води до цялостно подобряване на качеството на живот и същевременно значимо намалява риска от поява на проблеми, свързани с излишните килограми.

Съществуват редица варианти за лечение на затлъстяването, които са научно доказани и могат да бъдат препоръчани спрямо Вашите индивидуални нужди, здравен статус и наличието или липсата на заболявания, свързани с теглото. Лечението може да включва комбинация от следните терапевтични възможности**:

* Бариатричната хирургия обикновено се препоръчва при хора с ИТМ над 35, които имат придружаващи заболявания, свързани с теглото. Обмисля се често и като вариант при хора с ИТМ 40 или повече.

** Отказ от отговорност: Тази информация не може да замести консултация с медицински специалист. Допълнителни въпроси свързани със здравето следва да се насочват към лекуващия лекар или квалифициран здравен специалист.

Затлъстяване III степен

Хората с ИТМ 30 и повече най-вероятно страдат от затлъстяване, определено като анормално или прекомерно натрупване на мазнини, което би могло да навреди на здравето. Днес здравните организации признават затлъстяването за хронично заболяване, което може да бъде лекувано.

СЗО и другите здравни организации определят три степени на затлъстяване:

 Класификация на затлъстяването

 ИТМ

 I Степен

 30,0 – 34,9

 II Степен

 35,0 – 39,9

 III Степен

 Над 40

Различните степени на ИТМ отразяват ефекта, който излишните телесни мазнини имат върху здравето на човек, очакваната продължителност на живот и риска от развитие на придружаващи заболявания. С увеличение на ИТМ се увеличава и риска за някои заболявания.  

Препоръчва се хората с ИТМ 30 и повече да се консултират с медицински специалист, специализиран в лечението на затлъстяването, за да бъдат диагностицирани, да бъде направена оценка на риска и да бъде препоръчано подходящо лечение на затлъстяването и свързаните с теглото здравословни проблеми.

Основната цел на лечението на затлъстяването е не просто да се намали теглото, а цялостно подобряване на здравето и намаляване на риска от поява на придружаващи заболявания. Намаляването на теглото дори със скромните пет процента или повече, както и задържането на постигнатите резултати, води до цялостно подобряване на качеството на живот и същевременно значимо намалява риска от поява на проблеми, свързани с излишните килограми.

Съществуват редица варианти за лечение на затлъстяването, които са научно доказани и могат да бъдат препоръчани спрямо Вашите индивидуални нужди, здравен статус и наличието или липсата на заболявания, свързани с теглото. Лечението може да включва комбинация от следните терапевтични възможности**:

* Бариатричната хирургия обикновено се препоръчва при хора с ИТМ над 35, които имат придружаващи заболявания, свързани с теглото. Обмисля се често и като вариант при хора с ИТМ 40 или повече.

** Отказ от отговорност: Тази информация не може да замести консултация с медицински специалист. Допълнителни въпроси свързани със здравето следва да се насочват към лекуващия лекар или друг квалифициран здравен специалист.

@
Линк с Вашия ИТМ резултат беше изпратен на посочения имейл адрес
An error has occured. The email wasn't sent.
Литературна справка:
 • Световната здравна организация. Obesity and overweight. Fact sheet 2018 : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [Достъпно от юли 2019].
 • Bray G et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obesity Reviews 2017; 18:715–723.
 • U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Obesity Canada. Obesity in Canada. https://obesitycanada.ca/obesity-in-Canada/ [Достъпно от юли 2019].
 • EASO. Milan Declaration: A Call to Action On Obesity. https://easo.org/2015-milan-declaration-a-call-to-action-on-obesity/ [Достъпно от юли 2019].
 • American Medical Association. Annual Meeting: Resolutions 2012.
 • Световната здравна организация. Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [Достъпно от юли 2019].
 • Wadden TA et al. Intensive Behavioral Therapy for Obesity Combined with Liraglutide 3.0 mg: A Randomized Controlled Trial. Obesity 2019; 27:75-86.
 • Световната здравна организация. Body mass index - BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [Достъпно от юли 2019].
 • National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia 2013.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.

Свързани статии

Научно доказани възможности за лечение на затлъстяването
Лечение   Експертно мнение   Грижи за затлъстяването | 2 min. read

Научно доказани възможности за лечение на затлъстяването

Дали това е поведенческа терапия, лекарства за лечение на затлъстяването или бариатрична хирургия, съществуват различни възможности за справяне с наднорменото тегло.

Какво е да бъдеш партньор в живота на човек със затлъстяване?
Предразсъдъци за затлъстяването   Семейство и приятели | 5 min. read

Какво е да бъдеш партньор в живота на човек със затлъстяване?

Казвам се Андреас и затлъстяването е част от моя живот. Аз самият не съм със затлъстяване, но родителите ми живееха с него. Моята годеница Мелани също е с това хронично заболяване.

Работа в екип с лекаря за съставяне на план
Експертно мнение   Грижи за затлъстяването   Медицинска подкрепа | 5 min. read

Работа в екип с лекаря за съставяне на план

Затлъстяването е сложно заболяване, но не е необходимо и лечението да бъде такова. Обучените в тази област медицински специалисти имат знанията и инструментите за създаване на лечебна програма, която да бъде и успешна.