Go to the page content

Aký je váš index telesnej hmotnosti (BMI)?*

Váš index telesnej hmotnosti (BMI) je číslo vypočítané z vašej hmotnosti a výšky. Nie je to presný výpočet percentuálneho podielu telesného tuku, ale je to jednoduchý spôsob, akým určiť, kde sa vaša hmotnosť nachádza v rozsahu od zdravej po nezdravú.

BMI môžete použiť ako východiskový bod pri rozhovore o vašej telesnej hmotnosti, zdravotnom stave a možnostiach liečby so svojím lekárom.

Je dôležité poznamenať, že BMI je užitočné meradlo pre väčšinu ľudí starších ako 18 rokov. Je to však len odhad, pretože neberie do úvahy vek, etnický pôvod, pohlavie a zloženie tela.

Vypočítajte si BMI

cm
ft
in
kg
st
lb

Váš BMI:

__

Vaša klasifikácia hmotnosti:

__

Podhmotnosť/Podváha

Podváha by mohla byť znakom, že nejete dosť, alebo že ste možno chorý/-á. Ak trpíte podhmotnosťou/podváhou, obráťte sa na svojho všeobecného lekára, ktorý vám poskytne ďalšie hodnotenie.

Normálna telesná hmotnosť

Zdravotnícke organizácie odporúčajú, aby ste udržali svoju hmotnosť v tomto rozsahu.

Preobezita

 * Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým klasifikovala výraz „pre-obezita“ ako „nadhmotnosť/nadváha“

Ľudia , ktorí patria do tejto kategórie, môžu byť vystavení riziku vzniku obezity. Môžu tiež byť vystavení riziku vzniku iných zdravotných problémov alebo sa môžu zhoršiť ich súčasné zdravotné problémy. Odporúča sa poradiť sa s  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vyškoleným v oblasti starostlivosti o obezitu.

Existujú dve odporúčania pre ľudí, ktorí patria do kategórie pre-obezita, ktoré odporúčajú európske a americké klinické smernice pre liečbu obezity u dospelých.

Odporúčaním pre ľudí s  BMI medzi 25,0 a 29,9, ktorí nemajú zdravotné problémy súvisiace s hmotnosťou (t. j. vysoký krvný tlak alebo vysokú hladinu cholesterolu), je zabrániť ďalšiemu nárastu hmotnosti prostredníctvom zdravého jedla a zvýšenej fyzickej aktivity.

U ľudí s BMI medzi 27 a 29,0, ktorí majú tiež zdravotné problémy súvisiace s hmotnosťou, sa odporúča schudnúť kombináciou zmeny životného štýlu a liekov proti obezite, aby sa dosiahol úbytok hmotnosti a zlepšilo zdravie a kvalita života.

Obezita I

Ľudia s BMI rovným alebo vyšším ako 30 môžu trpieť obezitou, ktorá je definovaná ako abnormálna alebo nadmerná akumulácia tuku, ktorá môže poškodiť zdravie. Dnes mnohé zdravotnícke organizácie považujú obezitu za chronické, ale zvládnuteľné ochorenie.

Svetová zdravotnícka organizácia a iné zdravotnícke organizácie rozlišujú tri stupne obezity:

 Klasifikácia obezity

 BMI

 Stupeň I

 30,0 – 34,9

 Stupeň II

 35,0 – 39,9

 Stupeň III

 Nad 40

Rozsahy BMI sú založené na vplyve nadmerného telesného tuku na zdravie jednotlivca, predpokladanú dĺžku života a riziko vzniku ochorení. So zvyšujúcim sa BMI rastie riziko niektorých ochorení.  

Odporúča sa, aby sa osoby s BMI rovným alebo vyšším ako 30 poradili so zdravotníckym pracovníkom vyškoleným v oblasti manažmentu obezity o stanovení diagnózy, stanovení rizík, a možnosti liečby obezity a zdravotných komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Cieľom liečby obezity nie je len jednoducho schudnúť, ale zlepšiť zdravie a znížiť riziko iných zdravotných komplikácií. Dokonca aj malé zníženie hmotnosti, ako je päť percent telesnej hmotnosti alebo viac, a udržanie tohto úbytku hmotnosti môžu zlepšiť celkový pocit zdravia a zároveň znížiť riziko komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Existuje celý rad vedecky overených možností liečby obezity, ktoré sa odporúčajú v závislosti od individuálnych potrieb, zdravotného stavu a prítomnosti alebo neprítomnosti komplikácií súvisiacich s hmotnosťou. Liečba môže zahŕňať kombináciu nasledujúcich možností**:

* Bariatrický chirurgický zákrok sa vo všeobecnosti zvažuje u ľudí s BMI nad 35, ktorí majú aj komplikácie súvisiace s hmotnosťou. Vo všeobecnosti sa zvažuje aj pre ľudí s BMI 40 alebo viac.

** Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie nenahrádzajú rady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa svojho zdravotného stavu, obráťte sa na svojho všeobecného lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Obezita II

Ľudia s BMI rovným alebo vyšším ako 30 môžu trpieť obezitou, ktorá je definovaná ako abnormálna alebo nadmerná akumulácia tuku, ktorá môže poškodiť zdravie. Dnes mnohé zdravotnícke organizácie považujú obezitu za chronické, ale zvládnuteľné ochorenie.

Svetová zdravotnícka organizácia a iné zdravotnícke organizácie rozlišujú tri stupne obezity:

 Klasifikácia obezity

 BMI

 Stupeň I

 30,0 – 34,9

 Stupeň II

 35,0 – 39,9

 Stupeň III

 Nad 40

Rozsahy BMI sú založené na vplyve nadmerného telesného tuku na zdravie jednotlivca, predpokladanú dĺžku života a riziko vzniku ochorení. So zvyšujúcim sa BMI rastie riziko niektorých ochorení.  

Odporúča sa, aby sa osoby s BMI rovným alebo vyšším ako 30 poradili so zdravotníckym pracovníkom vyškoleným v oblasti manažmentu obezity o stanovení diagnózy, stanovení rizík a možnostiach liečby obezity a zdravotných komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Cieľom liečby obezity nie je len jednoducho schudnúť, ale zlepšiť zdravie a znížiť riziko iných zdravotných komplikácií. Dokonca aj malé zníženie hmotnosti, ako je päť percent telesnej hmotnosti alebo viac, a udržanie tohto úbytku hmotnosti môžu zlepšiť celkový pocit zdravia a zároveň znížiť riziko komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Existuje celý rad vedecky overených možností liečby obezity, ktoré sa odporúčajú v závislosti od individuálnych potrieb, zdravotného stavu a prítomnosti alebo neprítomnosti komplikácií súvisiacich s hmotnosťou. Liečba môže zahŕňať kombináciu nasledujúcich možností**:

* Bariatrický chirurgický zákrok sa vo všeobecnosti zvažuje u ľudí s BMI nad 35 rokov, ktorí majú aj komplikácie súvisiace s hmotnosťou. Vo všeobecnosti sa zvažuje aj pre ľudí s BMI 40 alebo viac.

** Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie nenahrádzajú rady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa svojho zdravotného stavu, obráťte sa na svojho všeobecného lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Obezita III. stupňa

Ľudia s BMI rovným alebo vyšším ako 30 môžu trpieť obezitou, ktorá je definovaná ako abnormálna alebo nadmerná akumulácia tuku, ktorá môže poškodiť zdravie. Dnes mnohé zdravotnícke organizácie považujú obezitu za chronické, ale zvládnuteľné ochorenie.

Svetová zdravotnícka organizácia a iné zdravotnícke organizácie rozlišujú tri stupne obezity:

 Klasifikácia obezity

 BMI

 Stupeň I

 30,0 – 34,9

 Stupeň II

 35,0 – 39,9

 Stupeň III

 Nad 40

Rozsahy BMI sú založené na vplyve nadmerného telesného tuku na zdravie jednotlivca, predpokladanú dĺžku života a riziko vzniku ochorení . So zvyšujúcim sa BMI rastie riziko niektorých ochorení.  

Odporúča sa, aby sa osoby s BMI rovným alebo vyšším ako 30 poradili so zdravotníckym pracovníkom vyškoleným v oblasti manažmentu obezity o stanovení diagnózy, stanovení rizík a možnostiach liečby obezity a zdravotných komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Cieľom liečby obezity nie je len jednoducho schudnúť, ale zlepšiť zdravie a znížiť riziko iných zdravotných komplikácií. Dokonca aj malé zníženie hmotnosti, ako je päť percent telesnej hmotnosti alebo viac, a udržanie tohto úbytku hmotnosti môžu zlepšiť celkový pocit zdravia a zároveň znížiť riziko komplikácií súvisiacich s hmotnosťou.

Existuje celý rad vedecky overených možností liečby obezity, ktoré sa odporúčajú v závislosti od individuálnych potrieb, zdravotného stavu a prítomnosti alebo neprítomnosti komplikácií súvisiacich s hmotnosťou. Liečba môže zahŕňať kombináciu nasledujúcich možností**:

* Bariatrický chirurgický zákrok sa vo všeobecnosti zvažuje u ľudí s BMI nad 35 rokov, ktorí majú aj komplikácie súvisiace s hmotnosťou. Vo všeobecnosti sa zvažuje aj pre ľudí s BMI 40 alebo viac.

** Odmietnutie zodpovednosti: Tieto informácie nenahrádzajú rady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa svojho zdravotného stavu, obráťte sa na svojho všeobecného lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

@
A link with your BMI result has been sent to the email address.
An error has occured. The email wasn't sent.
Referencie
 • World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet 2018 : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [prístup v júli 2019].
 • Bray G et al. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obesity Reviews 2017; 18:715–723.
 • U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for Industry Developing Products for Weight Management 2007.
 • Obesity Canada. Obesity in Canada. https://obesitycanada.ca/obesity-in-Canada/ [prístup v júli 2019].
 • EASO. Milan Declaration: A Call to Action On Obesity. https://easo.org/2015-milan-declaration-a-call-to-action-on-obesity/ [prístup v júli 2019].
 • American Medical Association. Annual Meeting: Resolutions 2012.
 • World Health Organization. Index telesnej hmotnosti – BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [prístup v júli 2019].
 • Wadden TA et al. Intensive Behavioral Therapy for Obesity Combined with Liraglutide 3.0 mg: A Randomized Controlled Trial. Obesity 2019; 27:75-86.
 • World Health Organization. Index telesnej hmotnosti – BMI: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi [prístup v júli 2019].
 • National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults, adolescents and children in Australia 2013.
 • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.

Súvisiace články