Go to the page content

Spolupracujte so svojím lekárom a vytvorte si plán

Obezita je náročné ochorenie, ale jej liečba nemusí byť. Vyškolení zdravotníci majú vedomosti a nástroje na vytvorenie takého plánu liečby, ktorý bude pre vás vhodný.

Možno ste sa už vydali na cestu kontroly hmotnosti, ale bez toho, aby ste zaznamenali významný pokrok. Alebo možno len začínate, ale nie ste si istí, ktorým smerom sa máte vydať. V každom prípade by ste mali vyhľadať zdravotníka, u ktorého sa stretnete s porozumením, a ktorý bol vyškolený v oblasti liečby obezity. Spoločne môžete identifikovať príčiny vašej obezity a prekážky v jej účinnej kontrole.

Je dôležité, aby ste porozumeli tomu, čo máte robiť, preto si robte poznámky alebo si so sebou prineste priateľa alebo člena rodiny. A ak si nie ste niečím istý/-á, nezdráhajte sa požiadať o ďalšie informácie. Môžete sa tiež podeliť o nápady, ako zlepšiť liečbu, alebo prediskutovať akékoľvek obavy, ktoré by ste mohli mať.

Identifikovanie príčin obezity a stanovenie cieľov

Nebuďte prekvapení, ak vás niekto požiada, aby ste sa spolu porozprávali o svojej anamnéze a o tom, čo ste urobili, aby ste sa pokúsili zvládať svoju hmotnosť v minulosti. Predchádzajúci aj súčasný zdravotný stav je dôležitý, rovnako ako všetky lieky, ktoré v súčasnosti užívate. Možno budete tiež hovoriť o tom, ako jete, spíte a ako sa to sa menilo v priebehu času.

Na základe vašich individuálnych potrieb bude ďalším krokom diskusia o možnostiach liečby, ktoré sú pre vás vhodné. Existuje celý rad rôznych vedecky overených možností liečby, ku ktorým máte prístup prostredníctvom ošetrujúceho lekára. Napríklad zdravé stravovanie a fyzická aktivita, behaviorálna liečba, lieky proti obezite a bariatrický chirurgický zákrok. Váš individualizovaný plán kontroly telesnej hmotnosti môže zahŕňať rôzne možnosti liečby v závislosti od vašej konkrétnej situácie.

Woman in a black T-shirt is standing on a green meadow having her hands up in the air; clear blue sky, sun is rising

Ciele, ktoré podporujú vaše zdravie a kvalitu života

Pokiaľ ide o stanovenie cieľov kontroly hmotnosti, dobrou správou je, že aj mierne zníženie telesnej hmotnosti o päť percent alebo viac môže mať pozitívny vplyv na vaše zdravie.

„Správne ciele by nás mali motivovať k zmenám životného štýlu. Najlepšie funguje, keď sú ciele realistické a udržateľné a keď ich môžete sledovať.“

-Rekha BK and Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity.

Ciele sú však viac ako len číslo na váhe. Dobré ciele by nás mali motivovať k zmenám životného štýlu. Najlepšie funguje, keď sú ciele realistické, udržateľné a keď ich môžete sledovať. Vy a váš lekár sa spoločne dohodnete na tom, ako merať úspech vášho konkrétneho plánu.

Zlepšenie vášho zdravia bude jedným z cieľov. Existuje však mnoho ďalších cieľov, na ktoré sa môžete pripraviť a prediskutovať ich so svojím lekárom. Môžu to byť:

  • jednoducho sa cítiť lepšie a mať viac energie,
  • športovanie s deťmi,
  • ľahké zdvihnutie sa z podlahy,
  • zníženie dávky alebo vysadenie liekov,
  • chôdza po schodoch bez straty dychu,
  • a mnoho ďalších...

Nezabudnite, že odborníkom, pokiaľ ide o váš život, ste vy. Takže viete najlepšie, čo vás motivuje, aby ste sa cítili dobre. Každý z nás je iný a váš lekár ocení, keď budete o vašich myšlienkach a pocitoch otvorení.

Čo môžete očakávať na vašej ceste kontroly telesnej hmotnosti

Tak ako pri každej ceste, aj chudnutie má svoje vzostupy a pády. Aby bola cesta úspešná, musíte si prejsť aj ťažké úseky a nevzdať sa. Našťastie vám lekár môže pomôcť pripraviť sa na ťažké chvíle.

Hmotnostné plató je jednou z bežných, ale frustrujúcich fáz na ceste kontroly hmotnosti. Nastáva, keď sa vaša hmotnosť po určitej dobe chudnutia začne stabilizovať . Toto hmotnostné plató môže byť demotivujúce, ale je úplne normálne a je súčasťou väčšiny – ak nie všetkých – úspešných a trvalých snáh o zníženie hmotnosti.

Váš lekár Vám pomôže nájsť novú cestu a prekonať ťažké obdobia, akým je napríklad hmotnostné plató. V závislosti od vašich cieľov kontroly hmotnosti sa môže rozhodnúť, že zvýši vašu liečbu zintenzívni, alebo sa zameria na udržanie hmotnosti, ktorú ste dosiahli.

Nemusíte byť na ceste sám/sama

Kontrola obezity je celoživotný proces. Pre mnohých je to osamelý boj, ktorý sa zdá byť beznádejný. Ale nemusí byť. Čoraz viac lekárov rozumie najnovším vedeckým poznatkom o obezite a má potrebné vedomosti na jej účinnú liečbu.

Nájdenie správneho lekára môže byť prvým krokom k zmene vašej cesty a k zlepšeniu vášho zdravia a kvality života.

Referencie
  • Rekha BK & Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity. V: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Tronieri JS & Wadden TA. Medical Evaluation of Patients with Obesity. V: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243-252.
  • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.

Súvisiace články