Go to the page content

Problém s velikostí? Je to dědičností!

Stejně jako se narodíme s nějakou barvou očí, můžeme se narodit i s tendencí nabývat na váze. A stejně jako nikoho neobviňujeme kvůli barvě očí, neměli bychom obviňovat lidi, kteří jsou geneticky predisponovaní k přibývání na váze.

První známky spojení genů a obezity objevila v roce 1952 skupina výzkumných pracovníků z Michiganské univerzity. Provedli studii, do které bylo zahrnuto 81 párů dvojčat z převážně místních středních škol. Od dvojčat bylo získáno mnoho měření, včetně délky nohou, délky předloktí a dokonce výšky nosu.

Tato měření umožnila výzkumným pracovníkům zjistit pravděpodobnost, s jakou byly tyto různé vlastnosti zděděny od rodičů – to se nazývá dědičnost. Ze všech různých vlastností, které výzkumní pracovníci měřili, byly tělesná hmotnost a obvod pasu těmi s nejvyšší dědičností.

Mum and two children spending time outside and smiling at each other

Od té doby se uskutečnilo mnoho dalších podobných studií, které navíc srovnávaly dvojčata, která nevyrostla společně. Identická dvojčata měla podobnou hmotnost bez ohledu na to, zda byla od narození vychovávána společně nebo odděleně. To ukazuje, že při určování tělesné hmotnosti hrají silnější roli geny než prostředí. Tyto objevy jsou společně nesporným důkazem, že genetika hraje v obezitě hlavní roli. Některé důkazy naznačují, že genetický podíl se pohybuje mezi 40 a 70 procenty. To znamená, že geny, které zdědíte od rodičů, mohou zvýšit riziko vzniku obezity.

DNA chain

40–70 %

V obezitě hraje hlavní roli genetika, přičemž některé důkazy naznačují, že genetický podíl je mezi 40 až 70 procenty.

-Waalen J., The genetics of human obesity

Jaký vliv mají geny na hmotnost?

Průzkum v této oblasti stále probíhá. Ale co víme, je to, že geny ovlivňují:

 • Kolik jídla najednou sníme
 • Jak reagujeme na pocit plnosti
 • Jak velké potěšení nám přináší určité druhy potravin
 • Kolik energie potřebujeme k udržení základních funkcí těla
 • Jak a kde jsou v našem těle uchovávány nadbytečné kalorie v podobě tuku

Nyní víme, že tyto věci mohou mít méně společného s naší povahou a životním stylem a mnohem více s geny.

Naše prostředí se změnilo, ale naše geny ne

Ale pokud to tak je, proč bylo před sto lety jen velmi málo lidí s obezitou? Jak říká genetik Francis Collins: „Genetika nabije zbraň a prostředí stiskne spoušť.“

Naše geny se za posledních sto let nezměnily. Vlastně se zásadně nezměnili za posledních 50 000 let. Co se změnilo, je naše prostředí. A stejně jako mají někteří z nás v určitých prostředích alergie, může prostředí aktivovat a měnit projevy některých našich genů.

Nyní žijeme v jiném prostředí s jinými typy stresu, potravin a technologií. Ty interagují s našimi geny novým způsobem. Jedním z výsledků je obezita.

V důsledku genetiky mohou být někteří lidé v dnešním prostředí více ohroženi obezitou

Profesor Joseph Proietto, výzkumný pracovník a lékař specializující se na obezitu, vysvětluje genetický základ obezity na příkladu dvou hrnců. Liší se velikostí: jeden hrnec pojme pět litrů a druhý padesát. Hrnce stojí přes noc na dešti a ráno jsou oba plné vody.

Graphic showing a small and a big vase with rain pouring down on them.

Není překvapením, že větší hrnec pojme více vody než menší hrnec. Profesor Joseph Proietto vysvětluje, že je to proto, že větší hrnec byl vyroben tak, aby se do něj vešlo více vody. „Jinými slovy, k rozvoji obezity potřebujete jak genetický základ (jak byl hrnec vyroben), tak prostředí (déšť),“ říká.

„K rozvoji obezity potřebujete jak genetický základ, tak prostředí“

-Professor Joseph Proietto, University of Melbourne

Najděte strategii pro regulaci tělesné hmotnosti, která odpovídá vašim potřebám

Jak tedy můžeme tyto informace použít? Koneckonců, geny nelze změnit. Ale naše individuální genetické rozdíly nás mohou více či méně vystavovat riziku rozvoje obezity. Takže čím více toho o našich genech víme, tím více informací máme k tomu, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí o regulaci tělesné hmotnosti. Můžeme se například pokusit minimalizovat naše vystavení faktorům životního prostředí, které zvyšují riziko vzniku obezity.

A kvůli našemu individuálnímu genetickému základu můžeme na různé typy léčby reagovat různě. Co funguje u jednoho člověka, nemusí fungovat u druhého. Proto každý z nás potřebuje k regulaci tělesné hmotnosti individuální přístup.

Odkazy / literatura (v anglickém jazyce)
 • Clark PJ. The heritability of certain anthropometric characters as ascertained from measurements of twins. Am J Hum Cenet 1956; 8:49-54.
 • Waalen J. The genetics of human obesity. Translational Research 2014; 164(4):293–301.
 • Guyenet S. The hungry brain. Outsmarting the instincts that make us overeat. New York: Flatiron 2017.
 • Farooqi IS. Genetics of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 64-74.
 • Guyenet SJ & Schwartz MW. Regulation of Food Intake, Energy Balance, and Body Fat Mass: Implications for the Pathogenesis and Treatment of Obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012; 97:745–755.
 • Morris R. Stranger in a strange land: an optimal-environments account of evolutionary mismatch. Synthese 2018;1-26.
 • Qi L. & Cho YA. Gene-environment interaction and obesity; Nutr. Rev. 2008; 66(12):684–694.
 • Bell CG, Walley AJ & Proguel P. The genetics of human obesity. Nature Reviews - Genetics 2005; 6:221-234.
 • Proietto J. Body Weight Regulation. Essential Knowledge to lose weight and keep it off. Xlibris 2016.

Související články