Go to the page content

Vědecky podpořené možnosti regulace hmotnosti

Způsobů léčby obezity existuje řada, od behaviorální terapie až po léky proti obezitě nebo bariatrickou operaci. Vyškolený poskytovatel zdravotní péče pomůže vytvořit plán na regulaci tělesné hmotnosti vám na míru, a to kombinací různých způsobů léčby, které fungují různými způsoby.

Obezita je komplexní onemocnění s mnoha příčinami. Podle profesora Arya Sharmy proto: „Neexistuje žádná strategie, která by fungovala u všech pacientů.“ Je vědeckým ředitelem Obesity Canada a klinickým pracovníkem, který se v posledních 20 letech specializuje na léčbu obezity.

„Jakýkoli úspěšný plán léčby zahrnuje dlouhodobé strategie zvládání problémů, které pacientům pomáhají snižovat jejich tělesnou hmotnost a bránit opětovnému přibírání,“ dodává. Lidé žijící s obezitou proto potřebují individuální léčebný plán, který by byl navržen speciálně pro ně.

Plán se může skládat z různých typů léčby. A jak postupujete na cestě k regulaci tělesné hmotnosti, mohou se různé typy léčby stát více nebo méně relevantními. Proto by měl být plán regulace tělesné hmotnosti přizpůsoben vašim potřebám a může se v průběhu času měnit.

Prvním krokem je nalézt poskytovatele zdravotní péče, který je vyškolen v léčbě obezity. Stále více poskytovatelů zdravotní péče rozumí vědeckým poznatkům týkajícím se tohoto onemocnění a ví, jak jej účinně léčit, takže se nevzdávejte, pokud budete zdravotníka chvíli hledat. Pokud si nejste jistí, jak zahájit rozhovor, můžete se inspirovat v tomto průvodci.

Obezita je složité onemocnění s mnoha příčinami a neexistuje žádný způsob jeho léčby, který by fungoval pro všechny.

-Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight, A practical guide to office-based obesity management, Canadian Obesity Network 2010

Podívejme se tedy na nějaké vědecky podložené možnosti léčby, které mohou poskytovatelé zdravotní péče použít.*

Zdravé stravování – porozumět tomu "jak" a "proč", když přijde na
váš vztah k jídlu

Zapomeňte na nějakou zázračnou dietu. V případě obezity znamená změna způsobu stravování mnohem více než jen konzumaci méně kalorií jakýmikoliv prostředky. Namísto toho váš lékař při tvorbě plánu regulace tělesné hmotnosti zohlední vaše stravovací návyky.

Je například nějaká konkrétní denní doba, kdy máte největší sklony se přejídat nebo jíst nezdravé jídlo?

Kde normálně jíte? Jíte, když se cítíte unavení, vystresovaní nebo smutní? A jak prožíváte pocit plnosti po jídle? Všechny tyto otázky jsou vodítky, která vám pomohou posunout se směrem k udržitelnějšímu vztahu k potravinám.

Zvýšená fyzická aktivita

Nemusíte běhat každý den maraton. Pro začátek může znamenat hodně i zapojení malé pohybové aktivity do každodenního života. Pokud během dne hodně sedíte, pak změnu může představovat to, že se každou hodinu postavíte a pár minut se budete hýbat. Můžete také chodit pěšky na nákup nebo chodit po schodech, pokud je to možné.

Záleží na tom, abyste si našli takovou každodenní fyzickou aktivitu, která vás bude bavit. Cílem je 150 minut fyzické aktivity týdně. Postupujte k tomuto cíli tím, že budete postupně do svého života přidávat nové aktivity, které máte rádi a které si můžete udržet dlouhodobě.

Behaviorální terapie

Naše tělo a mysl jsou vzájemně hluboce propojeny. Behaviorální terapeuti pracují s psychologickými aspekty regulace tělesné hmotnosti. Pomáhají vám rozpoznat vzorce myšlení, emoce a chování, které například řídí příjem potravy a následný přírůstek tělesné hmotnosti. Může se jednat o velké porce, časté svačiny a/nebo jídlo/pití, když nemáte hlad.

Zaměřujeme na to, abychom vám pomohli rozvíjet dovednosti, díky kterým budete moci tyto vzorce změnit a dlouhodobě si udržet váhu a zdravotní přínos.

Náhrada jídla / nízkoenergetická strava

Náhrady jídla jsou produkty s kontrolovaným množstvím kalorií, které obsahují základní živiny, vitamíny a minerály. Náhrady jídla mají obvykle vysoký obsah bílkovin a nízký obsah tuků a sacharidů.

Náhrady jídla mohou být součástí klinicky sledovaného dietního plánu, který zahrnuje nahrazení jednoho nebo více jídel denně takovým jídlem nebo výživou, které dodávají určitý počet kalorií, například mezi 800 a 1200 kaloriemi za den.

Léky proti obezitě

Stejně jako nemůžeme vědomě regulovat tělesnou teplotu, nemůžeme vědomě ani kontrolovat některé biologické procesy, které ovlivňují naši chuť k jídlu. Zde vstupují do hry léky proti obezitě, které s těmito různými biologickými procesy pracují.

Různé léky fungují různými způsoby. Některé léky proti obezitě pomáhají regulovat chuť k jídlu a zmenšovat porce jídla. Tím vám pomáhají méně jíst a usnadňují změny životního stylu.

Léky proti obezitě mohou také pomoci zabránit opětovnému nabírání hmotnosti tím, že ovládají biologické reakce těla na úbytek tělesné hmotnosti, jako přetrvávající pocit hladu. Jiné léky vám pomáhají zhubnout změnou způsobu, jakým tělo vstřebává potravu. Například snížením množství tuku, který tělo vstřebává.

Bariatrická operace

Tyto operace obecně řečeno snižují chuť k jídlu a množství jídla, které může člověk najednou sníst. Ukázalo se, že tyto operace vedou k metabolickým a hormonálním změnám, které hrají významnou roli v regulaci tělesné hmotnosti. Hormonální změny, ke kterým dochází, brání opětovnému nabírání tělesné hmotnosti.

A professional in a grey jacket taking some notes and talking to a patient; office

Nalezení léčby, která pro vás bude účinná

Váš lékař vám pomůže sestavit osobní plán regulace tělesné hmotnosti. Není však schopen předvídat, jak budete reagovat na doporučené typy léčby. Každý z nás je jiný, a to znamená, že i odpověď na léčbu bude velmi individuální.

Proto lékař může průběžně upravovat plán regulace tělesné hmotnosti v závislosti na reakci vašeho těla a dle vašich zdravotních potřeb.

Hmotnostní plateau (ustálený stav)

Bez ohledu na to, z jakých léčebných přístupů je váš plán regulace tělesné hmotnosti složen, se úbytek tělesné hmotnosti v určitém okamžiku zastaví a ustálí. Tomu se říká „hmotnostní plateau (ustálený stav)“. Je to nevyhnutelná součást cesty za snížením hmotnosti, která může způsobit frustraci a odradit od pokračování.

Hmotnostní plateau je však výsledkem přirozené adaptace na úbytek hmotnosti (z evolučního hlediska není úbytek hmotnosti dobrý pro přežití a reprodukci). Proto na něj tělo reaguje postupným a často nevědomým zvýšením příjmu potravy a snížením výdeje energie. Studie prokázaly, že tato doba může trvat roky. Není divu, že 8 z 10 lidí v dlouhodobém horizontu opět přibere. Je to další důkaz toho, že navzdory našim nejlepším záměrům má naše biologie často vlastní program vytvořený miliony let přirozeného výběru.

Lidé, kteří se nacházejí ve fázi hmotnostního plateau často říkají: „Jaký to má smysl? Už to nefunguje!“ nebo „Zasekl/a jsem se. Protože moje úsilí už nepřináší výsledky, můžu toho nechat úplně.“

Často si však neuvědomujeme, že udržení hmotnosti znamená obrovské úsilí a obrovský úspěch vzhledem ke všemu, co při něm hraje roli. Proto mnoho lékařů navrhuje, že hmotnostní plateau je třeba slavit.

A nezapomeňte, že léčba, kterou podstupujete, může stále pracovat na pozadí a „usměrňovat“ biologii, aniž by vám váha ukazovala neustále se zlepšující výsledky. Ale co když vámi dosažený úbytek hmotnosti nestačí k tomu, abyste zaznamenali zlepšení zdraví nebo kvality života, o které se snažíte? No, měli byste být pyšní i na to úsilí a odhodlání, které jste vložili do toho, abyste se dostali tam, kde jste dnes. Pokračujte v dobré práci a objednejte se ke svému lékaři, abyste zkontrolovali svůj plán regulace tělesné hmotnosti a zjistili, zda je nutné zintenzivnit nebo upravit léčebný přístup.

* Některé druhy léčby mohou mít vedlejší účinky. Tyto informace by neměly být chápány jako rady nebo doporučení na léčbu. Vždy se poraďte s poskytovatelem zdravotní péče.

Odkazy / literatura (v anglickém jazyce)
 • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. American Journal of Public Health 2010; 100:6:1019-1028.
 • Freedhoff Y. & Sharma A.M. Best Weight – A practical guide to office-based obesity management. Canadian Obesity Network 2010.
 • Wadden TA et al. Overview of the Treatment of Obesity in Adults. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;283-308.
 • Kushner RF & Kahan S. The Emerging Field of Obesity Medicine. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018;413-452.
 • Berthoud H, Münzberg H., & Morrison, C.D. Blaming the brain for obesity. Gastroenterology 2017;152(7):1728-1738.
 • American Association of Clinical Endocrinologists. Empower your health: Guide to physical activity: https://www.empoweryourhealth.org/sites/all/files/EmPower-Physical-Activity-Guide.pdf [přístup v červnu 2019].
 • Gomez-Rubalcava S, Stabbert K & Phelan S. Behavioral Treatment of Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018.
 • Forman E & Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based Behavioral Approach - Treatments That Work (Workbook Ed.). New York: Oxford University Press 2016.
 • Butryn ML, Webb V & Wadden TA. Behavioral treatment of obesity. Psychiatric Clinics 2011; 34(4):841-859.
 • Li M & Cheung BMY. Pharmacotherapy for obesity. British Journal of Clinical. Pharmacology 2009; 68:804–810.
 • Stefanidis A & Oldfield BJ. Neuroendocrine mechanisms underlying bariatric surgery: Insights from human studies and animal models. Journal of Neuroendocrinology 2017; 29:e12534.
 • Schmidt JB et al. Effects of RYGB on energy expenditure, appetite and glycaemic control: a randomized controlled clinical trial. International Journal of Obesity 2016; 40:281–290.
 • Xulong S et al. From Genetics and Epigenetics to Precision treatment of obesity: Gastroenterology Report 2017; 5(4):266–270.
 • Vanwormer FM et al. Weight-Loss Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Weight-Loss Clinical Trials with a Minimum 1-Year Follow-Up. J Am Diet Assoc. 2007. 107:1755-1767.
 • Rosenbaum M et al. Long-term persistence of adaptive thermogenesis in subjects who have maintained a reduced body weight. Am J Clin Nutr. 2008; 88:906–912.
 • Schwartz A & Doucet É. Relative changes in resting energy expenditure during weight loss: a systematic review. Obesity Reviews. 2010; 11:531–547.
 • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183–197.
 • Tsai AG & Wadden TA. Treatment of Obesity in Primary Care. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 453–465.

Související články