Go to the page content

Spolupracujte se svým lékařem a vytvořte si plán

Obezita je složité onemocnění, ale její léčba být složitá nemusí. Vyškolení zdravotníci mají znalosti a nástroje potřebné k vytvoření léčebného plánu, který vám bude vyhovovat.

Možná jste již zahájili svou cestu k regulaci tělesné hmotnosti, ale zatím jste nedosáhli žádných významných výsledků. Nebo možná právě začínáte, ale nejste si jisti, kterým směrem se vydat. V obou případech byste teď měli vyhledat empatického poskytovatele zdravotní péče, který je proškolen v oblasti léčby obezity. Společně můžete identifikovat příčiny vaší obezity a překážky na cestě k její účinné léčbě.

Je důležité, abyste dobře porozuměli tomu, co budete muset udělat, proto si při setkání dělejte poznámky nebo si s sebou vezměte přítele nebo člena rodiny. A pokud vám cokoli nebude jasné, neváhejte požádat o další informace. Můžete se také podělit o své nápady na vylepšení léčby nebo probrat jakékoli případné obavy.

Hledání příčin obezity a stanovení cílů

Nebuďte překvapení, pokud budete požádáni, abyste mluvili o své hmotnosti v minulosti a o tom, co jste dosud s ohledem na regulaci hmotnosti zkoušeli. Je důležité znát váš minulý i současný zdravotní stav, stejně tako jako veškeré léky, které v současné době užíváte. Také možná budete mluvit o vašich spánkových a stravovacích vzorcích, vašich náladách a o tom, jak se v průběhu času změnily.

Dalším krokem je promluvit si o individuálních možnostech léčby, které by pro vás v danou situaci byly vhodné. Prostřednictvím svého poskytovatele zdravotní péče se můžete setkat s celou řadou různých vědecky ověřených možností léčby. Patří mezi ně například zdravé stravování a fyzická aktivita, behaviorální terapie, léky proti obezitě a bariatrická operace. Váš individuální plán regulace tělesné hmotnosti bude zahrnovat různé způsoby léčby v závislosti na vaší konkrétní situaci.

Woman in a black T-shirt is standing on a green meadow having her hands up in the air; clear blue sky, sun is rising

Cíle, které podporují vaše zdraví a kvalitu života

V otázce stanovení cílů v oblasti regulace tělesné hmotnosti dobrou zprávou je, že dokonce i mírný úbytek hmotnosti o pět nebo více procent může mít pozitivní dopad na vaše zdraví.

"Dobré cíle by nás měly motivovat ke změně životního stylu. Nejlépe to funguje, pokud jsou tyto cíle realistické a udržitelné a pokud můžete sledovat svůj pokrok."

-Rekha BK and Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity.

Cíle jsou ale více než jen číslo na nějaké stupnici. Dobré cíle by nás měly motivovat ke změně životního stylu. Nejlépe to funguje, pokud jsou tyto cíle realistické, udržitelné a pokud můžete sledovat svůj pokrok. Společně se svým lékařem se dohodnete na tom, jak budete měřit úspěch vašeho konkrétního plánu.

Jedním z cílů bude zlepšení vašeho zdravotního stavu. Existuje však mnoho dalších cílů, na které se můžete připravit a které můžete se svým lékařem projednat. Může to být například:

  • cítít se zkrátka lépe a mít více energie
  • sportování s dětmi
  • snadné zvednutí se ze země
  • snížení dávky nebo vysazení léků
  • chůze do schodů bez ztráty dechu
  • a mnohem více…

Nezapomeňte, že jste odborníkem na svůj život. Vy sami víte nejlépe, díky čemu se budete cítit dobře a co vás motivuje. Každý jsme jiný a váš lékař ocení, pokud se s ním o své myšlenky podělíte.

Co od cesty za regulací hmotnosti očekávat

Stejně jako každá cesta má i snižování hmotnosti své světlé i temné momenty. Aby byla vaše cesta úspěšná, musíte těžké chvíle překonat a nevzdat se. Naštěstí vám váš lékař může pomoci se na tyto obtížné okamžiky připravit.

Stagnace váhy je běžná, ale frustrující fáze na cestě k regulaci hmotnosti. Je to okamžik, kdy se po určité době hubnutí začne vaše tělesná hmotnost stabilizovat. Stagnace váhy může působit demotivačně, ale je to naprosto normální jev a součást většiny, ne-li všech, úspěšných a trvalých snah o snížení hmotnosti.

Klíčem k nalezení nové cesty k překonání obtížných okamžiků, jako je například stagnace váhy, je právě váš lékař. Ten se, s ohledem na vaše cíle v oblasti regulace tělesné hmotnosti, může rozhodnout pro zintenzivnění vaší léčby nebo jednoduše pro udržení dosaženého úbytku váhy.

Nemusíte na to být sami

Léčba obezity je celoživotní proces. Pro mnohé je to osamocený boj, který se může zdát skoro beznadějný. Ale nemusí to tak být. Stále více lékařů rozumí nejnovějším poznatkům v oblasti obezity a mají tak potřebné znalosti k její účinné léčbě.

Prvním krokem ke změně a zlepšení vašeho zdraví i kvality života může být nalezení takového lékaře, se kterým se vám bude dobře spolupracovat.

Odkazy / literatura (v anglickém jazyce)
  • Rekha BK & Aronne LJ. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243–252.
  • Tronieri JS & Wadden TA. Medical Evaluation of Patients with Obesity. In: Thomas A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press 2018; 243–252.
  • Hall KD & Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity. Medical Clinics of North America 2018; 102(1):183–197.

Související články