Go to the page content
โรคอ้วน | 3 นาที อ่าน

ภาวะโรคอ้วน: โรคที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุที่สามารถจัดการได้

การลดนํ้าหนักและควบคุมน้ำหนักไม่ให้กลับมาเพิ่ม มักถูกมองว่าเป็นคําถามง่ายๆ เกี่ยวกับ “พลังงานที่เราบริโภคเข้ามาและพลังงานที่ใช้ออกไป” นั่นคือ คุณรับประทานอาหารมากเท่าใดและคุณเคลื่อนไหวมากเพียงใด แต่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าภาวะโรคอ้วนนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุอยู่นอกเหนือความรู้หรือการควบคุมของผู้ที่เผชิญอยู่กับภาวะโรคอ้วน

“ฉันไปออกกำลังกาย ฉันกินน้อย ฉันเล่นโยคะ แต่ฉันยังคงมีนํ้าหนักเกิน ชอบมีคนบอกฉันว่า ‘กินให้น้อยลง ขยับให้มากขึ้น แล้วทุกอย่างจะดีเอง’ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย"

สําหรับวิคกี้ มัวร์นีย์ คุณแม่ลูกสามคนที่อาศัยอยู่ที่สเปน การขอความช่วยเหลือจากแพทย์คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอ นอกจากนี้ ยังทําให้เธอตระหนักว่าโรคอ้วนของเธอไม่ใช่สิ่งปกติในการดํารงชีวิต แต่เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ

ใครก็ตามที่เคยผ่านได้สัมผัสชีวิตของวิกกี้แม้เพียงเล็กน้อย ต่างก็รู้และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการลดนํ้าหนักนั้นยากลำบาก แต่การคุมไม่ให้น้ำหนักขึ้นหลังจากนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก ถึงกระนั้น ก็ยังดูเหมือนความเชื่อที่แพร่หลายว่าผู้คนที่เผชิญอยู่กับภาวะโรคอ้วนนั้นเกิดจากการทำตัวเอง

"พันธุกรรม ชีววิทยา จิตวิทยา ระดับความเครียด ฮอร์โมน ปริมาณและคุณภาพของการนอนหลับ ยา สิ่งแวดล้อม และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจของเราล้วนมีบทบาทสําคัญในก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วน"

-Wright SM & Aronne LJ. Causes of obesity.

ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานที่รับเข้าและพลังงานที่ใช้ออกไป

คำกล่าวยอดนิยมที่เข้าใจได้ว่า หากเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายอย่างถูกวิธี ก็ไม่ต้องแบกรับปัญหานํ้าหนักส่วนเกิน แม้ว่ากลไกพลังงานรับเข้าและพลังงานใช้ออกนี้จะเป็นเรื่องจริง แต่จริง ๆ แล้วมีความซับซ้อนอย่างมาก และอาจเป็นอันตรายกับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน นํ้าหนักที่ลดลงขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างปริมาณพลังงานที่เราบริโภค และปริมาณพลังงานที่เราใช้ แต่สาเหตุของความไม่สมดุลของพลังงานมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําเห็นด้วยว่าผู้ที่ต่อสู้กับนํ้าหนักส่วนเกินอาจกําลังใช้ชีวิตอยู่กับภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง

ภาวะโรคอ้วนก็ไม่ต่างกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเกิดภาวะอ้วน มีเหตุผลมากมายสําหรับเรื่องนี้ ซึ่งบางเหตุผลอยู่นอกเหนือความรับรู้หรือการควบคุมของเรา จิตวิทยา พันธุกรรม ชีววิทยา ฮอร์โมน ระดับความเครียด ปริมาณและคุณภาพของการนอนหลับ ยา สิ่งแวดล้อม และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจของเราล้วนมีบทบาทสําคัญในก่อโรค

ในการจัดการภาวะโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ขั้นตอนแรกต้องระบุต้นเหตุที่มีส่วนสำคัญก่อน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล รวมถึงวิธีการที่ใช้กำจัดอุปสรรคในการลดความอ้วนอีกด้วย

รายการอ้างอิง
  • Yumuk V et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts 2015; 8:402-424.
  • Johnson F, Beeken RJ, Croker H et al. Do weight perceptions among obese adults in Great Britain match clinical definitions? Analysis of cross-sectional surveys from 2007 and 2012. British Medical Journal Open 2014; 4: e005561.
  • Kaplan L, Golden A, Jinnett K et al. Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. Obesity. 2018; 26:61–69.
  • Hall KD, Hammond RA, Rahmandad H. Dynamic Interplay Among Homeostatic, Hedonic, and Cognitive Feedback Circuits Regulating Body Weight. American Journal of Public Health 2014; 104:7:1169-117
  • Puhl RM & Heuer CA. Obesity Stigma: Important Considerations for Public Health. American Journal of Public Health. 2010; 100:6:1019-1028.
  • Wright SM & Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging 2012; 37:730–732.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเครียดกับภาวะโรคอ้วน: ทําไมเราถึงชอบทานอาหารเวลามีความเครียด
ความเครียด | 3 นาที อ่าน

ความเครียดกับภาวะโรคอ้วน: ทําไมเราถึงชอบทานอาหารเวลามีความเครียด

ความรู้สึกเครียดเป็นระยะเวลานานอาจทําให้ความอยากอาหารของเราเปลี่ยนไปได้ สิ่งนี้อาจทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคอ้วน

ฮอร์โมนช่วยควบคุมความอยากอาหารและพฤติกรรมการกินของเราได้อย่างไร
ฮอร์โมน | 5 นาที อ่าน

ฮอร์โมนช่วยควบคุมความอยากอาหารและพฤติกรรมการกินของเราได้อย่างไร

ในร่างกายเรามีฮอร์โมนที่คอยส่งสัญญานควบคุมความอยากอาหาร อยู่ในกระแสเลือด การทําความเข้าใจกลไกการทำงานของฮอร์โมนเหล่านั้นช่วยเน้นให้เห็นความสำคัญของระบบร่างกายในการควบคุมนํ้าหนัก...

ตัวเลือกการจัดการนํ้าหนักที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
การรักษา | 2 นาที อ่าน

ตัวเลือกการจัดการนํ้าหนักที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

มีหลายวิธีในการรักษาภาวะโรคอ้วน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยาลดน้ำหนัก หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน