Go to the page content


Perspectieven van obesitas

Over de hele wereld leven meer dan 650 miljoen mensen met obesitas, meer dan tweemaal vergeleken met slechts 20 jaar geleden. Ondanks deze dramatische toename heeft de maatschappij nog steeds geen echt begrip van wat het betekent om met obesitas te leven. Achter statistieken bevinden zich echte mensen wiens levens zijn veranderd en wiens partners, kinderen en familie ook door obesitas worden beïnvloed.

In deze sectie gaan we in op hun verhalen om ons meer inzicht te geven in wat het echt betekent om met obesitas te leven en om te leren van de ervaringen van degenen die hen ondersteunen.