Uw privacy bij Waarheid over gewichtTM

Deze website (www.waarheidovergewicht.com) wil informatie bieden over de wetenschap van zwaarlijvigheid, de oorzaken en behandelingsopties, alsmede de verhalen en meningen van mensen die leven met obesitas, hun familieleden en de academische en medische gemeenschap. Deze disclaimer is alleen van toepassing op deze website en beschrijft hoe en waarom we informatie over u als gebruiker verzamelen.

De informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie die ons kan helpen onze websites te verbeteren. Sommige informatie vragen we rechtstreeks van u, maar andere informatie wordt automatisch verzameld. Alle verzamelde informatie wordt automatisch opgeslagen in een geaggregeerde vorm en kan niet worden gebruikt om u individueel te identificeren. We vragen u af en toe om informatie die soms privé kan zijn en u persoonlijk kan identificeren. Als gevolg daarvan kan informatie die door ons wordt verzameld, worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

a) Geaggregeerde bezoekersstatistieken
b) Persoonlijk identificeerbare informatie

We koppelen geaggregeerde bezoekersstatistieken niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Geaggregeerde bezoekersstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd wordt besteed op de website.

Informatie die we automatisch verzamelen:

 • Cookie-ondersteuning (of u ons toestaat een cookie op uw computer te plaatsen)
 • Bezoeker-ID (verstrekt door een cookie dat we op uw computer plaatsen indien mogelijk)
 • Verwijzer (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com)
 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Regionale en taalinstellingen (om te bepalen in welk land u bent)
 • Besturingssysteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, enz.)
 • Browser & browserversie (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, enz.)
 • Schermresolutie (1280x1024, 1024x768, enz.)
 • Javascript ondersteuning
 • Java ondersteuning
 • IP-adres (het computeradres op het internet, alleen voor statistische doeleinden – er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld)
 • De titel van de pagina die u bekijkt
 • De URL van de pagina die u bekijkt
 • Tijd doorgebracht op de pagina
 • Apparaattype (tablet, mobiel, desktop), fabrikant, besturingssysteem, mobiele provider
 • Land, regio, stad, provincie, postcode
 • Trefwoorden waarmee op de website is gezocht via de zoekfunctie, en trefwoorden waarop is gezocht en waardoor men op de URL-pagina klikte
 • Herladen pagina's, klikken op pagina's, terugkeerfrequentie
 • Invoer, hoe de pagina wordt verlaten
 • Downloads van bestanden

Persoonlijk identificeerbare informatie

Soms moeten we meer persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Sommige delen van onze website kunnen vereisen dat u zich registreert om in te loggen. We kunnen u vragen om informatie zoals uw leeftijd en beroep om het doel van uw bezoek beter te begrijpen en uw bezoekerservaring te verbeteren. Wanneer we u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, die gebruikt kan worden om u als individu te identificeren, zullen wij u om uw toestemming vragen en zullen we altijd een verklaring geven waarom wij de informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe wij van plan zijn deze te behandelen en te gebruiken.

Hoe informatie wordt gebruikt

We verzamelen en bewaren alleen persoonlijk identificeerbare informatie voor het doel dat tijdens het verzamelproces wordt vermeld. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor de vermelde doeleinden, zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te garanderen.

Verzamelen van gevoelige gegevens

We verzamelen of bewaren geen gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, etnische afkomst, religieuze overtuigingen of politieke overtuiging, enz. op deze site. In het zeldzame geval dat we andere gevoelige gegevens willen verzamelen, zullen we dit doen in strikte naleving van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bescherming van kinderen

Bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Novo Nordisk heeft niet de intentie om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van kinderen (een kind wordt gedefinieerd als jonger dan 18 jaar) zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Kinderen mogen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie indienen bij Novo Nordisk zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Waar gepast zullen we kinderen instructie geven om geen persoonsgegevens in te dienen. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt dat dergelijke informatie wordt verwijderd,neem dan contact met ons op.

Hoe we gegevensbeveiliging garanderen

Persoonsgegevens worden alleen verzameld op deze website voor zover dat vereist is. De verzamelde gegevens zullen onder geen enkele omstandigheid worden verkocht aan derden, om welke reden dan ook.

Waar worden de gegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen internationaal worden overgedragen binnen de wereldwijde organisatie van Novo Nordisk. Ons interne beleid is om een adequaat beschermingsniveau te garanderen, ongeacht waar bij Novo Nordisk uw gegevens zijn ondergebracht.

Meer informatie over onze positie inzake bescherming van persoonsgegevens.

Openbaarmaking aan derden

We zullen nooit persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers overdragen of verkopen aan een derde partij.

Over het algemeen delen we alleen informatie met onze gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. Echter, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, haar werknemers en anderen te beschermen, of in het geval dat wij enig onderdeel van bedrijf of activa verkopen of vereffenen, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld. Dergelijk delen van gegevens zal in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

Bezoekersrechten

U heeft het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u bewaren en, indien we dat doen, om inzicht te krijgen in die gegevens en te verzoeken de gegevens te corrigeren, indien deze onjuist zijn. U hebt ook het recht om het/de doel(en) te kennen van en u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk en verzoeken deze gegevens te wissen. Neem contact met ons op als u inzicht wilt krijgen in uw persoonsgegevens of als u zich zorgen maakt.

Gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door de server van een website op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen; alleen die server kan de inhoud van dat cookie ophalen of lezen. Elk cookie is uniek voor uw webbrowser. Het bevat enkel anonieme informatie, zoals een unieke identificatie en de naam van de website en een aantal cijfers. Hierdoor kan een website uw voorkeuren onthouden – bijv. taalkeuze.

Bij Novo Nordisk gebruiken we cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen om over de site te bewegen of om bepaalde basisfuncties te bieden. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het verbeteren van de prestaties van onze website om u een betere gebruikerservaring te bieden.

 • Strikt noodzakelijke cookies; Cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen om over de website te bewegen en de functies ervan te gebruiken.
 • Functionaliteitscookies; Functionaliteitscookies registreren informatie over keuzes die u hebt gemaakt en stellen ons in staat de website aan te passen aan uw gebruik.
 • Prestatiecookies; Prestatiecookies worden gebruikt op websites van Novo Nordisk voor interne doeleinden om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden. Informatie die door deze cookies wordt verstrekt, helpt ons begrijpen hoe onze bezoekers gebruik maken van novonordisk.com, zodat we onze inhoud kunnen verbeteren.
 • Sociale media pixels; Pixels worden gebruikt om inhoud op sociale media te adverteren en daarop af te stemmen

U vindt hier meer informatie over cookies in het algemeen.

Juridische disclaimers

Informatiedoeleinden

De website biedt geselecteerde informatie over ziekten en hun behandeling. Dergelijke informatie is niet bedoeld als medisch advies. Dergelijke informatie is geen vervanging voor het advies van een zorgverlener. Als u vragen heeft over uw gezondheid, moet u uw huisarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener raadplegen.

Verstrekte informatie ''zoals het is''

De informatie op deze site wordt verstrekt "zoals het is" en Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van de toepasselijke wetgeving. Door gebruik te maken van deze website accepteert u het risico dat de informatie onvolledig of onnauwkeurig is of niet voldoet aan uw behoeften of vereisten.

Afgewezen aansprakelijkheid

Noch Novo Nordisk noch onze contentleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of letsel dat voortvloeit uit uw toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, deze site of van uw vertrouwen in de hierin vermelde informatie. Novo Nordisk wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, punitieve en speciale of andere schade, verloren kansen, verlies van winst of enig ander verlies of enige schade van welke aard dan ook. Deze beperking geldt ook voor schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen beïnvloeden.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Novo Nordisk; houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor of controle hebben over het privacybeleid van deze websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die op deze site wordt verzameld. Wij raden u ten zeerste aan om de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt en die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Sites gekoppeld aan onze site

Novo Nordisk onderschrijft geen websites die gekoppeld zijn aan sites van Novo Nordisk. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor inhoud op deze sites of voor beheer van informatie die gebruikers mogelijk verstrekken aan deze sites.

Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot of de distributie van deze site te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aanpassen, vervangen of verwijderen.

Auteursrecht en gebruik van inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door auteursrecht. De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en producten die op deze site worden weergegeven, worden wereldwijd beschermd en hier mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk.

U mag echter wel de inhoud van deze website downloaden, alleen voor uw persoonlijk en non-commercieel gebruik. Er is geen wijziging of verdere reproductie van de inhoud toegestaan. De inhoud mag verder niet op enig andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u kunt doorsturen naar deze site of op andere wijze aan Novo Nordisk, elektronisch of op enige andere manier, zijn op non-vertrouwelijke basis en worden het eigendom van Novo Nordisk, dat Novo Nordisk zonder enige beperking kan gebruiken en voor welke doeleinden dan ook, inclusief ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud hiervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland.

Met wie contact op te nemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, cookies en de juridische disclaimer, als u inzicht wilt verkrijgen in persoonsgegevens die over u worden bewaard, of als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of u kunt ons telefonisch bereiken via + 31 172449494.