Go to the page content
3 Lágm. lestur

Einstaklingar sem lifa með offitu eiga rétt á að komið sé fram við þá af virðingu.

Afhverju eigum við að læra meira um ofþyngd?

Meira en einn af hverjum fjórum Íslendingum eru með líkamsþyngdarstuðul (BMI) yfir 30 og eru því skilgreindir með offitu1,2. Enginn velur að lifa með offitu, og hvað þá að þurfa að kljást við alla þá fylgikvilla sem henni fylgja. Breytum hugarfarinu og lærum meira um ofþyngd. Hér getur þú lesið meira.
 

“Ég hef lifað með offitu nánast allt mitt líf og ég finn fyrir miklum fordómum. Það að ætla að skamma manneskju í offitu til hlýðni með fordómum er skaðlegt og við verðum að vinna að þessu innan kerfis öll saman. Að á okkur sem lifum með offitunni sé hlustað og það sé borin virðing fyrir okkur. Það er mikilvægt að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, sama hversu mörg kíló við höfum utan á okkur. Við verðum að geta lifað með offitunni án þess að lifa við skömm. Við megum taka pláss sama í hvaða stærð við erum. Og kílóin utan á okkur segja ekkert um okkur sem manneskjur.” Þú getur lesið sögu Sólveigar Sigurðardóttur hér, forseti ECPO. 
 

Offita og ofþyngd snúast ekki bara um viljastyrk. Orsakir offitu eru flóknar og margþættar. Streita, erfðir, umhverfi og áföll eru dæmi um áhrifaþætti sem vega þungt. Þú getur lesið hvað yfirlæknirinn og prófessorinn Tina Vilsbøll hefur að segja um ofþyngd hér.
 


”Enginn velur að lifa með offitu. Offita er langvinnur sjúkdómur sem getur leitt til margvíslegra fylgisjúkdóma."


”Fordómar eru meiðandi. Ég hef fundið fyrir fordómum þegar ég versla í matinn á þann hátt að fólk sé að fylgjast með hvað ég læt í körfuna og hristir hausinn. Ég passa ekki í fatastærðir þegar ég er að máta föt, þannig að ég fer yfirleitt ekki inn í fataverslanir. Ég hef einnig upplifað fordóma þegar ég fer út að borða. Almenningur þarf að gera sér grein fyrir því að fordómar geta haft mjög neikvæð áhrif á einstaklinga og að fordómar eru meiðandi.“ - Sólveig Sigurðardóttir

Að léttast snýst ekki bara um viljastyrk. Mikilvægt er að afla sér þekkingar og læra meira um ofþyngd. Sjáðu myndbandið hér að neðan: 


Í nýrri könnun svaraði helmingur aðspurðra Íslendinga að offita væri ekki á ábyrgð einstaklingsins (50%), og það að léttast snúist ekki bara um viljastyrk (43%). Margir telja einnig að það sé skylda heilbrigðiskerfisins og heilbrigðisstarfsfólks að koma einstaklingum sem lifa með offitu til aðstoðar vegna síns sjúkdóms 3. Mikilvægt er að allir afli sér þekkingar og læri meira um ofþyngd. Aðeins þannig getum við sem samfélag stutt við þá sem lifa með offitu.

Í þessari könnun getur þú lesið þér til um hvernig viðhorf Íslendinga er til einstaklinga sem lifa með offitu. Könnunin var framkvæmd í febrúar 2023 fyrir Novo Nordisk og var lögð fyrir 250 Íslendinga.  Lesa meira


Heimildir
  • Heimild 1: EmbættiLandlæknis. (2024). Stefnumarkandiáherslurí forvörnum,heilsueflinguog meðferð– tillöguraðaðgerðumvarðandioffitu,holdafar,heilsuog líðan.  Lesa meira 
  • Heimild 2: Embætti landlæknis. Lýðheilsuvísar eftir heilbrigðisumdæmum - mælaborð. 2023.
  • Heimild 3: Könnun YouGov framkvæmd í febrúar 2023 fyrir Novo Nordisk sem var lögð fyrir 250 Íslendinga.

Tengdar greinar

Fyrir hverja eru heilsueflandi móttökur á heilsugæslum og hvað tekur við þegar einstaklingur hefur fengið tilvísun í móttökuna?
Stuðningur   OFFITA | 2 Lágm. lestur

Fyrir hverja eru heilsueflandi móttökur á heilsugæslum og hvað tekur við þegar einstaklingur hefur fengið tilvísun í móttökuna?

Heilsueflandi móttaka er regnhlífarhugtak fyrir heildræna nálgun á einstaklinginn óháð heilsuvanda. Algengt er að einstaklingar sem koma í móttökuna séu með fleiri en einn langvinnan sjúkdóm en stærstur hluti þeirra sem leita til heilsueflandi móttöku eru einstaklingar með offitu. Í þessari grein fer Helga yfir starfsemi móttökunnar, tilgang hennar og lýsir því hvað tekur við þegar einstaklingur fær tilvísun í heilsueflandi móttöku

Hvernig get ég hjálpað barninu mínu?
Ráð   Stuðningur | 2 Lágm. lestur

Hvernig get ég hjálpað barninu mínu?

Offita getur orsakað allskyns vandamál í daglegu lífi barna, foreldrar upplifa oft bjargarleysi, vita ekki hvert þeir eiga að leita og spyrja sig þeirrar spurningar: „Hvernig get ég hjálpað barninu mínu?“. Í þessari grein fer Guðlaug yfir hvernig offita er mæld hjá börnum, afhverju við fylgjumst með þroska barna okkar, hvernig er hægt að styðja við börn sem glíma við ofþyngd/offitu og að lokum hvert hægt er að leita hafi foreldri áhyggjur af barni sínu.