Go to the page content
3 min. čtení

Obezita a COVID-19: Zůstaňte v bezpečí a vydržte

Během několika posledních týdnů byl svět zasažen celosvětovou epidemií koronaviru (COVID-19). Miliony lidí musely zůstat doma, často bez možnosti setkat se se svými přáteli a rodinou.

Společnost Novo Nordisk má obavu o své pacienty, včetně pacientů s obezitou a jinými vážnými chronickými onemocněními. V myšlenkách jsme s těmi, kdo jsou epidemií přímo poznamenáni, a také s těmi, kdo pečují o nemocného člena rodiny. Společnost Novo Nordisk se zavázala zajistit nepřetržité dodávky svých léků a podporovat místní vlády, zdravotní úřady a pacientské organizace, aby dělaly vše, co je v jejich silách, pro zlepšení dodávky zdravotnických pomůcek, odborných znalostí a přístrojů a šíření informací, které pomohou řešit obavy týkající se dostupnosti našich léků (viz novonordisk.cz).

Medicine being handed from a healthcare professional to a recipient.

Společnost Novo Nordisk se zavázala zajistit nepřerušené dodávky svých léků.


-Lars Fruergaard Jørgensen, Prezident a CEO, Novo Nordisk

COVID-19 je vážnou hrozbou pro veřejné zdraví, které je zapotřebí se vyhnout. A to z toho důvodu, že lidé mající nějaké onemocnění, zejména diabetes, vysoký tlak, srdeční onemocnění, plicní poruchy nebo obezitu, k nimž jsou přidružené další zdravotní problémy, jsou náchylnější ke komplikovanějšímu průběhu a vážnějšímu onemocnění.

Světová federace pro obezitu (World Obesity Federation, WOF), vyzdvihuje, že „onemocnění související s obezitou podle všeho zhoršují dopady COVID-19“.  Mnoho profesionálních organizací zabývajících se obezitou zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat především osobám s BMI 40 a vyšším. Pro obézní lidi je naprosto prvořadé, aby se infekci vyhnuli.

Chraňte své milované a zůstaňte doma. Lidem s příznaky COVID-19 se doporučuje, aby dodržovali doporučení Světové zdravotnické organizace a místních zdravotnických autorit.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat především lidem s BMI 40 a vyšším.

-European Association for the Study of Obesity, Public Health England, Obesity Society US

I když by se to nabízelo, není třeba se zásobovat léky proti obezitě. Společnost Novo Nordisk je dobře připravena řešit nouzové situace a má inventární zásady, které zajišťují dodávky na dlouhou dobu. V současné době v naší výrobě, distribuci ani skladech nic nenasvědčuje nutnosti omezit dodávky.

Víme o tom, že zdravotnické autority a lékárny v některých zemích vyvíjejí maximální úsilí, aby zajistily, že léky budou vždy dostupné těm, kdo je potřebují. Jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery, abychom mohli sledovat množství jejich zásob a podniknout příslušné kroky.

Smiling woman sitting in the sun with her daughter next to her.

Chraňte své milované a zůstaňte doma.

-Světová Zdravotnická Organizace (WHO)

Tipy a odkazy

Vzhledem k tomu, že zůstávat doma a čelit nejistotě může být opravdu náročné, promluvili jsme si s Dr. Michaelem Vallisem, psychologem se zaměřením na zdravotní problémy a docentem  rodinné medicíny na univerzitě v Dalhousie v Kanadě, který nám prozradil, jak se vcítit do emocí, které lidé prožívají tváří v tvář koronavirové pandemii, a jak těmto lidem pomoci. Přečtěte si článek Jak se vyrovnat s COVID-19

Užitečné odkazy:

Odkazy / literatura (v anglickém jazyce)
  • WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
  • Diabetes Canada: https://www.diabetes.ca/resources/tools---resources/faq-about-covid-19-and-diabetes
  • ADA: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days/coronavirus
  • IDF: https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-informa-tion-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabe-tes.html
  • Diabetes UK: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus
  • WOF: https://www.worldobesity.org/news/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-for-peo-ple-living-with-obesity
  • CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
  • Obesity UK guidance: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
  • CDC: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm
  • The Obesity Society: https://www.obesity.org/download/3327/

Související články